7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, RPO Podkarpackiego

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, RPO Podkarpackiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (WUP) ogłasza nabór nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy,...
3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO Podkarpackiego

3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w...
5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, RPO Podkarpackiego

5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w...