1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej, konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, RPO Podkarpackiego

1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej, konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów...
1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia

1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektóww ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie rozwoju...