Podkarpackie

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, RPO Podkarpackiego

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, RPO Podkarpackiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (WUP) ogłasza nabór nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej w regionie – projekty konkursowe. Informacja Instytucji Pośredniczącej dotycząca terminów rozstrzygnięcia konkursów Na co można otrzymać dofinansowanie? Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do […]

Read More

3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO Podkarpackiego

3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa III. Czysta Energia Działanie 3.2. […]

Read More

2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO Podkarpackiego

2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie Działanie 2.1 […]

Read More

5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, RPO Podkarpackiego

5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna Działanie 5.2 […]

Read More

1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej, konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, RPO Podkarpackiego

1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej, konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF), ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-002/16: oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie […]

Read More

1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia

1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektóww ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020. Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy […]

Read More