8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT, RPO Śląskiego

8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT, RPO Śląskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 –  Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju...
8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, RPO Śląskiego

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, RPO Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs. Konkurs nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 Na co można otrzymać dofinansowanie? 1....
8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, RPO Śląskiego

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, RPO Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT. Konkurs nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16 Subregion Centralny Na co można otrzymać...