5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3, RPO Pomorskiego

5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3, RPO Pomorskiego

stytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 , w ramach konkursu zamkniętego nr...
5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3, RPO Pomorskiego

5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3, RPO Pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 , w ramach konkursu zamkniętego nr...