9.1 Aktywizacja zawodowa, RPO Lubelskiego

9.1 Aktywizacja zawodowa, RPO Lubelskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa Konkurs zamknięty nr RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/1. Na co można otrzymać dofinansowanie? Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub...