4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, RPO Warmińsko-mazurskiego

4.4 Zrównoważony transport miejski / 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałania 4.4.2...
2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko...
9.1 Aktywizacja zawodowa, RPO Lubelskiego

9.1 Aktywizacja zawodowa, RPO Lubelskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa Konkurs zamknięty nr RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/1. Na co można otrzymać dofinansowanie? Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub...