1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach I Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Na co można otrzymać dofinansowanie? usługi doradcze prowadzące...
2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, RPO Podlaskiego

2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie, RPO Podlaskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz...