8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskiego

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej / 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs Nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16 dla Poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane...
12.2 Kształcenie ogólne, RPO Lubelskiego

12.2 Kształcenie ogólne, RPO Lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne. Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania...
12.4 Kształcenie zawodowe, RPO Lubelskiego

12.4 Kształcenie zawodowe, RPO Lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.4 Kształcenie zawodowe. Konkurs otwarty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16 Na co można otrzymać dofinansowanie? Przedmiotem konkursu są projekty określone dla...