Działanie realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu przez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej. W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS. Ponadto projekty muszą być realizowane na terenie Województwa Śląskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach dwóch typów projektu:

  • „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej”
  • „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach”.

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

153 580 000,00 PLN

 

Więcej informacji TUTAJ